Podstawowe pojęcia

Blockchain

Nowoczesna technologia, która jest podstawą funkcjonowania zdecydowanej większości kryptowalut. Blockchain opiera się na tzw. blokach. Te zawierają dane w postaci rejestru przeprowadzonych transakcji. Całość zabezpiecza system połączeń bloków powstały metodami kryptografii. Kolejne segmenty łączone są ze sobą łańcuchowo. Każdy blok nie tylko zawiera indywidualny dla siebie zestaw danych, ale też fragmenty informacji z bloku poprzedzającego go i następującego po nim. W ten sposób dane rozproszone są po całym łańcuchu. Dzięki temu transakcje przy udziale kryptowalut cechują się wyjątkowym poziomie bezpieczeństwa. Przerwanie łańcucha bloków, nawet w czystej teorii, wydaje się praktycznie niemożliwe, gdyż wymagałoby użycia komputerów o ogromnych parametrach obliczeniowych. Technologia, na której opiera się większość kryptowalut. Każdy rekord, lub blok, zawiera rejestr transakcji, które są zabezpieczone i połączone za pomocą technik kryptograficznych. W praktyce oznacza to, że nie ma jednego miejsca przechowywania danych, a każdy użytkownik sieci posiada kompletny rejestr transakcji.

Kryptowaluta

Zdecentralizowany, wirtualny środek płatniczy, który nie podlega żadnej kontroli ze strony banków państwowych czy innych tego rodzaju instytucji. Zdecentralizowana wirtualna waluta, która nie jest kontrolowana przez żaden z banków centralnych. Opiera się na kryptografii. Transakcje kryptowalutowe odbywają się bezpośrednio między stronami, najczęściej z wykorzystaniem technologii blockchain.

Altcoin

Kryptowaluta ciesząca się mniejszym zainteresowaniem, choć wciąż umożliwiającymi generowanie odpowiednio wysokich zysków.

Wydobycie/Kopanie

To proces dodawania nowych wpisów do publicznego rejestru transakcji. Odbywa się to przy użyciu specjalnych, mocnych komputerów. Kopaczem może zostać każdy, kto takim osprzętowaniem dysponuje. Proces dodawania nowych wpisów do publicznego rejestru transakcji (blockchain). Wymaga specyficznego sprzętu i opłacalnych obliczeń, aby utrzymać stabilną liczbę znalezionych i dodanych bloków. Wydobyte kryptowaluty mogą być sprzedawane na rynku.

Token

określa się potocznie jednostkę monetarną danej kryptowaluty. Ze względu na fakt, że środki te nie mają fizycznej postaci, trudno wobec nich stosować określenie 'moneta'. Dlatego z pragmatycznego punktu widzenia korzystniejsze wydaje się używanie terminu 'token'.

Smart Contract

Działają w oparciu o technologię blockchain. Wykorzystuje się je do kryptograficznego powiązania stron biorących udział w transakcji. W zamian za określoną kryptowalutę, która umożliwia tworzenie kontraktu specjalne zdecentralizowane programy mogą w zdefiniowanych warunkach zwracać użytkownikom tokeny, np. przy inwestowaniu w nowe projekty w ramach platformy.

Halving

Zwiększenie trudności wydobycia/kopania. Niektóre kryptowaluty, takie jak Bitcoin, mają ograniczoną podaż. Mówiąc inaczej - od samego początku wiadomo, ile jednostek monetarnych trafi ostatecznie do obiegu. Aby utrzymać w takim przypadku stabilną sytuację rynkową, potrzebne jest co jakiś czas ograniczenie emisji. Tym właśnie jest halving. To nic innego jak zredukowanie o połowę liczby nowych jednostek trafiających do obiegu. Co ciekawe - zjawisko to przeprowadza się samoczynnie, wręcz automatycznie, w przypadku Bitcoina co 210 000 bloków

Giełda kryptowalut

Rodzaj serwisu online, gdzie możliwe jest kupno i sprzedaż cyfrowych walut. Co ważne, takie platformy cechują się sporą intuicyjnością i funkcjonalnością. Dzięki temu dokonywanie operacji przy udziale krypto wydaje się wyjątkowo łatwe. Giełd tego rodzaju można wyróżnić co najmniej kilka. Rekomenduje się wybieranie tych najbardziej zaufanych, skupiających możliwie największą liczbę użytkowników. Chodzi o to, by kupno i sprzedaż cyfrowych pieniędzy odbywała się miejscu sprawdzonym i bezpiecznym

Satoshi

Najmniejsza wartość bitcoina. 1 satoshi = 1/100000000 Bitcoinа (jedna stumilionowa Bitcoina).

ICO - (Initial Coin Offering)

Nowoczesna, nieregulowana forma finansowania społecznościowego, w której kapitał gromadzony jest za pomocą kryptowalut. W tym celu emitowane są nowe tokeny. Wpływy z ich sprzedaży przeznaczane są na realizację celów określonych w biznesplanie, który zazwyczaj przedstawiany jest przed rozpoczęciem ICO.

Uwierzytelnianie 2-składniowe (2FA)

Dwuwarstwowy środek bezpieczeństwa. Większość giełd kryptowalutowych go używa. Aby się zalogować, musisz podać nie tylko hasło, ale także kod, który otrzymujesz np. z Google authenticator.

Atak 51%

Odnosi się do możliwego ataku na blockchain przez grupę 'górników', którzy posiadają więcej niż 50% mocy obliczeniowej. W takiej sytuacji 'górnicy' mogą celowo nie potwierdzać transakcji lub wystawiać transakcje dwukrotnie (double-spend).

Adres portfela

można porównać do numeru konta bankowego. Jest to unikalny zbiór cyfr i liter. Ten kod identyfikacyjny jest wymagany do przeprowadzenia transakcji blockchain i jest unikalny dla każdego właściciela.

NFT (ang. non-fungible token)

Jest to rodzaj tokena reprezentującego unikalne aktywa. Mogą one być zarówno cyfrowe, jak i reprezentować aktywa rzeczywiste. Przykładem może być miecz w grze lub prawo własności do kawałka ziemi. NFT są zazwyczaj rzadkie, unikalne i niepodzielne. Blockchain BSV ułatwia tworzenie NFT dzięki przywróceniu oryginalnego protokołu Bitcoina.

Airdrop

Sposób dystrybucji monet. Użytkownicy końcowi mogą zazwyczaj otrzymać monety za darmo lub w zamian za wykonanie niewielkiego zadania, takiego jak zapisanie się do newslettera, wysłanie tweeta lub zaproszenie innych osób za pomocą osobistego linku partnerskiego.

Apeing

Apeing to sytuacja, w której inwestor kryptowalutowy kupuje token krótko po uruchomieniu projektu tokenowego bez przeprowadzenia wnikliwych analiz.

TPS (ang. Transaction Per Second)

Liczba transakcji, które sieć może przetworzyć w każdej sekundzie.